Systemy naturalnej wentylacji: Systemy zdalnego sterowania radiowego

Indeks
Symbol
Opis
Cena netto [zł]
Ilość
30.211.25
RCR 11-2
Dwukanałowy pilot bezprzewodowego sterowania napędami lub modułami D+H
363.00
30.211.50
RCR 11-4
Czterokanałowy pilot bezprzewodowego sterowania napędami lub modułami D+H
392.00
30.212.00
RCT 003-11-U
Moduł nadajnika zdalnego sterowania
350.00
30.554.60
RCM 024-11-U
Moduł odbiornika zdalnego sterowania na 24 V DC
350.00
30.554.50
RCM 0230-11-U
Moduł odbiornika zdalnego sterowania na 230 V AC
372.00