Systemy sygnalizacji pożarowej: Sygnalizatory adresowalne

Indeks
Symbol
Opis
Cena netto [zł]
Ilość
PR.000.10
6000/SSR2
Adresowalny sygnalizator akustyczny 100 dB, 5 mA, zasilany z pętli, płytka puszka, czerwony, 3 tony ustawiane na centrali pożarowej, IP 65
374.00
PR.000.40
Deep base
Dodatkowa głęboka puszka do sygnalizatora 6000/SSR2
24.00